Mzdy pro naše klienty zpracovává zkušená specializovaná firma, která pro Vás zajistí i veškerá potřebná jednání na úřadech. S touto firmou bezproblémově spolupracujeme již 15 let.

  • Při zpracování mzdové agendy dochází k podrobnému nastavení a vedení mzdové a personální agendy dle potřeb klienta (dle středisek, dle zakázek, ….) a zajištění řádného zpracování agendy sociálního a zdravotního pojištění.
  • Měsíční zpracování výplat včetně veškerých potřebných formulářů pro zasílání přehledů pro účely sociálního a zdravotní pojištění. 
  • V průběhu roku se řeší běžná mzdová evidence, nemocenské, dovolené, potvrzení pro různé účely (úřad práce, banka,..), vystavování mzdových listů; zpracování daňové agendy zaměstnavatele v oblasti závislé činnosti a zpracování daňové agendy zaměstnanců (roční zúčtování daně, potvrzení o příjmech, atd.).