• Ceny za zpracování účetnictví se odvozují od jeho skutečné pracnosti. Ta se velmi liší podle konkrétních podmínek každé firmy, takže není možné stanovit žádné jednoduché vodítko (odmítáme uvádět např. "cenu za položku" apod.)

 • Za každou samostatně uzavíranou účetní jednotku u podvojného účetnictví požadujeme alespoň měsíčně 6000 Kč (čtvrtletní plátci DPH, u měsíčních plátců DPH 7500 Kč) plus minimálně 10000 navíc za závěrku. U prací nad rámec odpovídající této částce se cena za zpracování řídí dohodou obou stran (hodinově nebo paušálem).

 • Celkové náklady na účetnictví rovněž závisejí na míře zapojení klientových pracovníků do procesu evidence prvotních dokladů (pokladní knihy, evidence faktur atd.), na požadovaných službách, technologii a periodicitě prací. V případě využití metody „pobočkového zpracování dat“ je výsledná cena úměrně nižší.

 • Jako orientační údaj mohou posloužit následující příklady:
  • specializovaná dovozní firma s obratem 22 mil. Kč, měsíční plátce DPH s cca 7 tis. účetních položek za rok - měsíčně 8 000 Kč 
  • developerská firma s majetkem přes jednu miliardu Kč a provozem v rozsahu 8 tisíc účetních položek za rok - měsíčně cca 11 000 Kč
  • nezisková organizace, cca 3 tis. položek ročně - za měsíční minimum
  • specializovaná dovozně/vývozní firma s obratem přes 500 mil. Kč, cca 10 tis. účetních položek za rok – měsíčně 18 000 Kč
  • obchodní firma používající „pobočkové zpracování dat“ s 27 tis. účetních položek – měsíčně 10 000 Kč 
 • Cena za účetní závěrku a zpracování daňového přiznání se obvykle pohybuje v rozsahu od 12 tis. Kč pro neauditované účetní jednotky v rozsahu daném zákonem až do 25 tis. Kč v případě auditu a transformace účetnictví např. do IFRS nebo koncernových metodik.
 • Cena za daňovou evidenci (dříve „jednoduché účetnictví“) bývá v řádech jednotlivých tisíců korun měsíčně.

Jste-li vážný zájemce, rádi Vám předložíme návrhy variantních postupů, a to jak pokud jde o organizaci spolupráce, tak pokud jde o výslednou cenu.