"Nemůžeme za Vás na úřadech vyřídit všechno, ale hodně Vám ulehčíme."

  • Zastupujeme vás nebo doprovázíme při jednáních s finančním úřadem aj. institucemi, ve všech fázích daňového řízení včetně daňových kontrol.
  • Připravíme případná odvolání a námitky proti postupu správce daně.