Pokud pracujeme u nás s využitím našeho software, používáme následující produkty:

  • standardně: systém POHODA od firmy Stormware
  • Microsoft Office (Access, Excel a Word) a platformu .NET pro reportingové nadstavby a prezentaci dat, případně pro jiné úlohy podle individuálních potřeb
  • na vyžádání i jiné účetní programy