• Vaše účetní doklady zpracováváme dávkově v měsíčních nebo kratších intervalech.
 • Obvykle pracujeme v našich prostorách.
 • Pokud si to však budete přát, můžeme docházet k vám a pracovat na vašem počítači a software.
 • Komunikujeme elektronicky (včetně zasílání výstupů z účetnictví).
 • Pokud to provozní podmínky Vaší firmy dovolí, je účelné zpracovávat u Vás průběžně prvotní evidenci (kniha došlých a vystavených faktur, pokladna apod.), v níž se budete věnovat pouze věcnému obsahu, zatímco účetní obsah následně doplníme a dávkově zpracujeme my po elektronickém předání dat a jako kompletní účetní zápisy nahrajeme zase zpět do Vašeho účetního programu. K tomuto účelu používáme program POHODA ve verzi „pobočkové zpracování dat“.  
 • Sestavy můžeme v mnoha případech upravit přesně dle Vašeho přání (přidávat a ubírat sloupce, volit libovolné období, filtrovat dle data, čísla dokladu, firmy, textu, typu účetního dokladu, splatnosti,…), a to včetně grafické podoby. Sestavy mohou mít německou a anglickou jazykovou mutaci.
 • Vedle standardních účetních výstupů (v tištěné a elektronické podobě) vám můžeme vytvářet libovolná hlášení a analýzy podle vašich potřeb, včetně cizojazyčných verzí a zasílat je elektronickou cestou.
 • Spolupracujeme na bázi podrobné příkazní smlouvy s jasným stanovením kompetencí, povinností a finanční odpovědnosti.
 • Za naši práci ručíme smluvně a zavazujeme se uhradit případné finanční škody (včetně daňové penalizace).

   

 •